Ποιά μέτρα ισχύουν από 8/11/20 για ταξίδι στην Γερμανία

Γερμανία
Υποχρεωτική η «Ψηφιακή Εγγραφή κατά την Είσοδο»
Από τις 8 Νοεμβρίου 2020 έχουν τεθεί σε ισχύ ανανεωμένοι κανονισμοί σχετικά με την καραντίνα και/ή την υποχρέωση υποβολής σε διαγνωστικό τεστ για επιβάτες που εισέρχονται στη Γερμανία από περιοχές υψηλού κινδύνου του εξωτερικού. Η υποχρεωτική καραντίνα ισχύει για όσους εισέρχονται στη Γερμανία και που πριν από την άφιξή τους βρίσκονταν σε περιοχή ή χώρα ταξινομημένη από το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ ως περιοχή υψηλού κινδύνου.
#Greece: The regions of Attica, Central Macedonia, East Macedonia and Thrace, Epirus and Thessaly are now also considered risk areas.
Σε επιβάτες που φθάνουν στη Γερμανία από επικίνδυνη περιοχή επιβάλλεται 10ήμερη καραντίνα. Επίσης, πριν από την είσοδό τους στη Γερμανία υποχρεούνται να συμπληρώνουν το έντυπο "Digital Registration on Entry", δηλ. την «Ψηφιακή Εγγραφή κατά την Είσοδο» (www.einreiseanmeldung.de), και θα λαμβάνουν επιβεβαίωση σε αρχείο PDF το οποίο θα πρέπει να έχουν μαζί τους, είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή, κατά την είσοδό τους στη χώρα για να το επιδεικνύουν όταν τους ζητείται. Το έντυπο της ψηφιακής εγγραφής διατίθεται σε πολλές γλώσσες.

Έντυπο «Digital Registration on Entry»

Εξαίρεση από την υποχρεωτική καραντίνα

Υπό προϋποθέσεις ορισμένες ομάδες εξαιρούνται από την υποχρεωτική καραντίνα εφόσον διαθέτουν αρνητικό τεστ.
Ειδικότερα αυτό ισχύει για
• Επιβάτες που ταξιδεύουν επαγγελματικά και που παρέμειναν σε επικίνδυνη περιοχή λιγότερο από πέντε ημέρες
• Επιβάτες που ταξίδεψαν για να επισκεφθούν στενούς συγγενείς και συντρόφους

Συντόμευση της καραντίνας

Εάν ο επιβάτης δεν τυγχάνει της απαλλαγής, τότε έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί σε διαγνωστικό τεστ κορωνοϊού την πέμπτη ημέρα μετά την άφιξή του. Το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ συνεπάγεται και την πρόωρη λήξη της καραντίνας.
Προσοχή: Εδώ αποφασιστική σημασία έχει ο ισχύον κανονισμός του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου στο οποίο έχει την μόνιμη κατοικία του ή διαμένει ο επιβάτης. Για τον λόγο αυτόν κάθε επιβάτης, πριν από την είσοδό του στη χώρα, οφείλει να ελέγχει προσεκτικά αν ισχύουν εξαιρέσεις από την υποχρεωτική καραντίνα.

Το περιεχόμενο της καταχώρησής μου