Νέοι κανονισμοί εισόδου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Την 1η Αυγούστου 2021 τέθηκαν σε εφαρμογή νέοι κανονισμοί εισόδου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Άτομα ηλικίας άνω των 12 πρέπει, κατά κανόνα, να διαθέτουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης κατά τον χρόνο της αναχώρησής τους.

Τα βασικότερα σημεία με μια ματιά:

Καθορισμός περιοχών κινδύνου: Από την 1η Αυγούστου 2021, οι περιοχές κινδύνου θα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: περιοχές υψηλού κινδύνου και περιοχές με παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία. Η κατηγορία της «βασικής» περιοχής κινδύνου παύει να ισχύει

Υποχρέωση καραντίνας: Άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή δεν έχουν αναρρώσει και εισέρχονται στη Γερμανία μετά από παραμονή σε περιοχή υψηλού κινδύνου υποχρεούνται να τηρήσουν 10ήμερη καραντίνα. Η καραντίνα μπορεί να τερματιστεί πρόωρα με την προσκόμιση αποδεικτικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ, το νωρίτερο πέντε ημέρες μετά την είσοδο. Η διάρκεια της καραντίνας δεν μπορεί να μειωθεί εφόσον έχει προηγηθεί παραμονή σε περιοχή με ανησυχητικές παραλλαγές.

Είσοδος συνοδεία παιδιών: Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων. Στην περίπτωσή τους, η καραντίνα μετά από παραμονή σε περιοχή υψηλού κινδύνου λήγει αυτομάτως μετά την πέμπτη ημέρα από την είσοδο στη Γερμανία.

Εμβολιασμένα και αποθεραπευμένα άτομα: Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης από COVID-19* μπορεί να αντικαταστήσει το αρνητικό διαγνωστικό τεστ και απαλλάσσει από την καραντίνα κατά την είσοδο, πράγμα που προς το παρόν δεν ισχύει για επιβάτες που έχουν παραμείνει σε περιοχή με ανησυχητικές παραλλαγές πριν από την είσοδο. Επίσης, υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών ισχύει και για τους εμβολιασμένους επιβάτες - ανεξάρτητα από τον τύπο του εμβολίου που έχει κάνει

Υποχρέωση εγγραφής: Η ψηφιακή εγγραφή κατά την είσοδο (Digital Registration on Entry: DEA) παραμένει υποχρεωτική για την είσοδο από περιοχές υψηλού κινδύνου και περιοχές με ανησυχητικές παραλλαγές

Πτήσεις από περιοχές με παραλλαγές του ιού: Η απαγόρευση μεταφοράς για επιβάτες τράνζιτ από περιοχές με παραλλαγές του ιού δεν ισχύει πλέον, εφόσον έχουν πτήση με ανταπόκριση προς χώρα Σένγκεν ή μη Σένγκεν (ανταπόκριση στη Φρανκφούρτη ή το Μόναχο εντός 24 ωρών – δεν επιτρέπεται η έξοδος από τον χώρο τράνζιτ στη Φρανκφούρτη ή το Μόναχο)

Διερχόμενοι επιβάτες: Η διέλευση (τράνζιτ) από τη Γερμανία με προορισμό εκτός Γερμανίας είναι δυνατή και δεν απαιτεί πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανοσίας, αρνητικό διαγνωστικό τεστ ούτε ηλεκτρονική εγγραφή

Τα ακόλουθα παραμένουν σε ισχύ:

• Το διαγνωστικό τεστ Covid-19 με το αρνητικό αποτέλεσμα κατά την αναχώρηση, το οποίο ενδεχομένως απαιτείται για την είσοδο, πρέπει να γίνεται το πολύ 48 ώρες (αντιγόνου)** ή το πολύ 72 ώρες (PCR, RT-LAMP ή TMA) πριν από την είσοδο στη Γερμανία (χρόνος λήψης επιχρίσματος). Το αντίστοιχο αρνητικό πιστοποιητικό του διαγνωστικού τεστ ή, κατά περίπτωση, εμβολιασμού ή ανοσίας πρέπει να υποβάλλεται κατά την αναχώρηση και κατά την είσοδο στη χώρα.
• Τα πιστοποιητικά γίνονται δεκτά στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά. Έγκυρα είναι επίσης τα πιστοποιημένα self-test.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των διεθνών περιοχών κινδύνου, κάντε κλικ εδώ


* Οι επιβάτες θεωρούνται εμβολιασμένοι εάν έχουν ολοκληρώσει τη σειρά εμβολιασμών τους με εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν. Σήμερα τα εμβόλια αυτά είναι τα εξής: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson. Το πιστοποιητικό ανάρρωσης πρέπει να αφορά διαγνωστικό τεστ PCR/LAMP/TMA, τουλάχιστον 28 ημερών και το πολύ έξι μηνών

** Εξαίρεση: Τεστ αντιγόνου μόνο 24 ωρών, εάν οι επιβάτες προέρχονται από περιοχή με ανησυχητικές παραλλαγές

@lufthansaexperts